top of page

יחידות צה"ל

וכוחות הבטחון

  • ארוע סוחף שידברו עליו עוד הרבה זמן בקהילה.

  • ניתן להכניס חומרים משלכם, בדיחות פנימיות, נתונים והסטוריה.

  • אפשרות לפעילות משפחתית.

  • לשילוב בערב בנוי או כפעילות נפרדת.

מורשת צה"ל וכוחות הבטחון מקבלת 

בין אם אתם רכזי תרבות או מתנדבים בוועדה - מרגישים את הלחץ לקראת ארוע הקהילה.

באירוע הזה חייבים להצליח!

אבל איך מחברים את כולם? גם הביישנים וגם המתבלטים?   איך מכניסים את החומרים שחשובים לנו בלי להרדים את הקהל?

מצד אחד רוצים להעביר תוכן משמעותי ומהצד השני רוצים את הקהל מאושר.

קליקיט - הדרך לחבר את כולם בשאלות מרתקות ומאתגרות, בשלל נושאים קיימים או שאלות שנכתבות במיוחד לקהילה שלכם. 

בין אם אתם רכזי תרבות או מתנדבים בוועדה - מרגישים את הלחץ לקראת ארוע הקהילה.

באירוע הזה חייבים להצליח!

אבל איך מחברים את כולם? גם הביישנים וגם המתבלטים?   איך מכניסים את החומרים שחשובים לנו בלי להרדים את הקהל?

מצד אחד רוצים להעביר תוכן משמעותי ומהצד השני רוצים את הקהל מאושר.

קליקיט - הדרך לחבר את כולם בשאלות מרתקות ומאתגרות, בשלל נושאים קיימים או שאלות שנכתבות במיוחד לקהילה שלכם. 

This is Your First Video

Add some info about this item

This is Your Second Video

Add some info about this item

This is Your Third Video

Add some info about this item

Please reload

bottom of page