top of page

בר  מצווה

  • ארוע סוחף שידברו עליו עוד הרבה זמן בקהילה.

  • ניתן להכניס חומרים משלכם, בדיחות פנימיות, נתונים והסטוריה.

  • אפשרות לפעילות משפחתית.

  • לשילוב בערב בנוי או כפעילות נפרדת.

יום הולדת 

ליישוב

בין אם אתם רכזי תרבות או מתנדבים בוועדה - מרגישים את הלחץ לקראת ארוע הקהילה.

באירוע הזה חייבים להצליח!

אבל איך מחברים את כולם? גם הביישנים וגם המתבלטים?   איך מכניסים את החומרים שחשובים לנו בלי להרדים את הקהל?

מצד אחד רוצים להעביר תוכן משמעותי ומהצד השני רוצים את הקהל מאושר.

קליקיט - הדרך לחבר את כולם בשאלות מרתקות ומאתגרות, בשלל נושאים קיימים או שאלות שנכתבות במיוחד לקהילה שלכם. 

בין אם אתם רכזי תרבות או מתנדבים בוועדה - מרגישים את הלחץ לקראת ארוע הקהילה.

באירוע הזה חייבים להצליח!

אבל איך מחברים את כולם? גם הביישנים וגם המתבלטים?   איך מכניסים את החומרים שחשובים לנו בלי להרדים את הקהל?

מצד אחד רוצים להעביר תוכן משמעותי ומהצד השני רוצים את הקהל מאושר.

קליקיט - הדרך לחבר את כולם בשאלות מרתקות ומאתגרות, בשלל נושאים קיימים או שאלות שנכתבות במיוחד לקהילה שלכם. 

פעילות

משפחתית

בין אם אתם רכזי תרבות או מתנדבים בוועדה - מרגישים את הלחץ לקראת ארוע הקהילה.

באירוע הזה חייבים להצליח!

אבל איך מחברים את כולם? גם הביישנים וגם המתבלטים?   איך מכניסים את החומרים שחשובים לנו בלי להרדים את הקהל?

מצד אחד רוצים להעביר תוכן משמעותי ומהצד השני רוצים את הקהל מאושר.

קליקיט - הדרך לחבר את כולם בשאלות מרתקות ומאתגרות, בשלל נושאים קיימים או שאלות שנכתבות במיוחד לקהילה שלכם. 

פעילות מבוגרים

בין אם אתם רכזי תרבות או מתנדבים בוועדה - מרגישים את הלחץ לקראת ארוע הקהילה.

באירוע הזה חייבים להצליח!

אבל איך מחברים את כולם? גם הביישנים וגם המתבלטים?   איך מכניסים את החומרים שחשובים לנו בלי להרדים את הקהל?

מצד אחד רוצים להעביר תוכן משמעותי ומהצד השני רוצים את הקהל מאושר.

קליקיט - הדרך לחבר את כולם בשאלות מרתקות ומאתגרות, בשלל נושאים קיימים או שאלות שנכתבות במיוחד לקהילה שלכם. 

bottom of page