top of page

חשיפה ב YNET - מה עושה היום הנוער החרדי?

איגודן והמועצה לארץ ישראל יפה בפרויקט עם קליקיט, מביאים את המודעות לסביבה אל תלמודי התורה החרדיים.

כבר כמה שנים שבקליקיט עורכים ימי שיא למאות ילדים חרדים בנושאישמירה על הסביבה, התיחסות נכונה למים ועוד נושאים רבים.

מתוך הכתבה בYNET:

"מי אמר שהחרדים לא מוּדעים להגנת הסביבה?

ילדי המגזר הפגינו ידע מרשים בחידון איגוד ערים דן והמועצה לישראל יפה בנושאים תורניים הקשורים למחזור מים וטיהור שפכים.

רכז הפרויקט: "היום כל ילד חרדי סוגר את הברז בזמן צחצוח השיניים".

צפו ובחנו את עצמכם: למה נעצרים הגשמים, על פי הגמרא?"

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4545193,00.html

http://www.playclickit.com/#!faq/sonxv


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page